Lokalråd

Vælg et af underpunkterne herover

Lokalrådet er ikke aktivt for øjeblikket. Det er ikke lykkedes at få aftalt et lille driftstilskud af samme størrelse om landsbyråd får fra Sønderborg Kommune.
Dette blev ellers fremstillet som en formsag inden vi stiftede lokalrådet.
VI håber at det vil blive muligt med tiden at få ændret denne beslutning.