Lokalråd

Vælg et af underpunkterne herover

Lokalrådet er ikke meget aktivt for øjeblikket.
Sønderborg Kommune har som del af arbejdet med den nye bystrategi for Gråsten – Egernsund – Rinkenæs bevilliget et driftstilskud til lokalrådet.
Vi har sat gang i arbejdet med at få oprettet en bankkonto som kræves før vi kan få udbetalt dette tilskud. Vi har flere ideer i tankerne, men vi venter med at offentliggøre dette til vi er på plads med vores bankkonto.