Bestyrelsesmøde d. 21. februar 2017

Lokalrådets første bestyrelsesmøde blev afholdt d. 21. februar 2017 kl. 19.00 på Rinkenæs Brandstation

Fremmøde:
Ruth Bierbaum, Heidi Lemvig, Jesper Gade Nissen, Martin Lund, Thomas Lund Bjerringgaard Jessen, Kim Hansen (som forlod mødet hurtigt pga. en brandalarm)

Afbud fra: Conny Hansen

Dagsorden:

 1. Kommentarer til stiftende generalforsamling
  Enighed om et godt møde og godt at der blev valgt en bestyrelse som skal arbejde frem til den første ordinære generalforsamling.
  Forskellige kommentarer fra mødet blev vendt og noteret for videre behandling.

 2. Der er enighed om at vente med konstituering til efter den nært forestående generalforsamling.
 3. Jesper og Martin vil udarbejde en hjemmeside for lokalrådet.
  Ruth kontakter landdistriktskoordinator Connie Skovbjerg for at høre hvad vi skal have styr på snarest og hører hvordan vi skal sende
  ansøgning til landdistriktsudvalget om at få vilkår som landsbylaug. Svar vil blive sendt til bestyrelsen.

 4. Næste møde afholdes d. 26. april på brandstationen
 5. Dato for den første ordinære generalforsamling aftales på mødet i april.