Bestyrelsesmøde 31. august 2017

Bestyrelsesmøde d. 31. august kl. 19.00 ved Heidi på Bakkegården

Fremmøde:
Ruth Bierbaum, Heidi Lemvig, Jesper Gade Nissen, Kim Hansen og Conny Hansen

Afbud: Thomas Jessen og Martin Lund

Referat:

1:
Vi har ventet på at landdistriktsudvalget under Sønderborg Kommune skal holde møde, det er udsat fra maj til juni. Lokalrådet har indsendt ansøgning om at få de samme vilkår som kommunens landsbylaug. Det er at deltage i netværket og få et mindre beløb til at drive lokalrådet for. Der er endnu ikke kommet et svar derfra. Der er dog et referat fra mødet på kommunens hjemmeside hvoraf det fremgår at vi ikke får del i tilskuddet.
Vi blev enige om at spørge formanden for udvalget – Anders Brandt – om der er en anden mulighed for støtte. Ruth tager kontakten.

2:
Da vi afventer svar fra landdistriktsudvalget har vi besluttet at udskyde den ordinære generalforsamling som var aftalt til april kvartal. Vi afholder generalforsamling d. 20. september kl. 19.00 i hallen på Rinkenæs Skole. Der bliver skrevet mere om det i Samspil der udkommer 1. september.

3:
Rinkenæs Vandværk har spurgt om mulighed for at holde et indlæg til vores generalforsamling, det drejer sig om vandværkets fremtid.
Enighed om at de kan få 15 – 20 minutter i starten af mødet. – Kim har kontakten.

Næste møde aftales efter generalforsamlingen.