Bestyrelsesmøde d. 23. maj 2017

Bestyrelsesmøde d. 23. maj kl. 19.30 på Rinkenæs Brandstation

Fremmøde:
Ruth Bierbaum, Heidi Lemvig, Martin Lund, Jesper Gade Nissen, Kim Hansen
Conny Hansen deltog noget af mødet

Afbud: Thomas Jessen

Referat:

1:
Niels Peter Nielsen fra Kværs fortalte om deres delebilordning og tilbød at vi også kan gøre brug af delebilen og delebussen.
Rent praktisk så skal bilen bookes på hjemmesiden www.kvaers-sogn.dk. Bilen skal afhentes og afleveres ved skolen i Kværs igen (med fuld tank). Det koster 2 kr. pr. kilometer at låne bilen.

2:
Vi har ventet på at landdistriktsudvalget under Sønderborg Kommune skal holde møde, det er udsat fra maj til juni. Lokalrådet har indsendt ansøgning om at få de samme vilkår som kommunens landsbylaug. Det er at deltage i netværket og få et mindre beløb til at drive lokalrådet for. Der er endnu ikke kommet et svar derfra.

3:
Da vi afventer svar fra landdistriktsudvalget har vi besluttet at udskyde den ordinære generalforsamling som var aftalt til april kvartal. Vi afholder generalforsamling d. 20. september kl. 19.00 i hallen på Rinkenæs Skole. Der bliver skrevet mere om det i Samspil der udkommer 1. september.

4:
Næste møde afholdes d. 31. august kl. 19.30 hos Heidi på Bakkegården.