Bestyrelsesmøde 30. oktober 2017

Møde i lokalråd den 30.10.17

Konstituering af bestyrelsen:
Formand: Martin og Lisette
Næstformand: Jesper
Kasserer: Kim
Sekretær: Karina
Webkoordinator: Jesper
Crowdfunding:
Suppleanter: Ruth og Conny
Hvad er der behov for i fht bestyrelse. Enighed om at der skal sættes navn på.
Der skal stadig sættes en hjemmeside op. Der kan repræsentere lokalråd og byen. Fx få Palle Bo´s dronevideo op. Forslag om en facebookside til lokalrådet. Til de hurtige informationer. En kobling mellem facebook og hjemmeside. Få koordineret opgaver.
Opgaver og møde aktivitet.
Cykelsti Kværs Rinkenæs. Gøre opmærksom på byen. Mødes til aktiviteter for at gøre opmærksom på lokalrådets eksistens og de muligheder der er for udvikling. Søge blomsterløg.
Første møde få sat gang i hjemmeside og facebook. Få sat regler op for hvordan man kan henvende sig og få hjælp til at få udført opgaver.
Starte med små sociale aktiviteter. Korte tidsopdelte opgaver. Lægge blomsterløg fx
Borgermøde med kommunen i fht cykelsti, information.
Byde velkommen til vælgermøde.
Lys-informationstavle.
Profil af lokalråd

Det tilstræbes at hver af områderne
– foreninger
– offentlige
– erhverv
– landbrug
– borgere (ikke tilknyttet foreningerne)
– unge op til 25 år
vælger en repræsentant til bestyrelsen. De valgte skal være bosiddende i sognet.