Om Samspil

Deadline for næste nummer er:
d. 1. april 2024.

REDAKTIONSLEDER:

Materiale sendes til Ruth Bierbaum på e-mail: artikler@rinkenaes-samspil.dk

KASSERER:
Kim Hansen, Hvedemarken 13, Tlf. 30 26 28 99

ANNONCEKONTAKT:
Kim Hansen, Hvedemarken 13, Tlf. 30 26 28 99
E-mail: annoncer@rinkenaes-samspil.dk

REPRÆSENTANTSKAB:

RUIF:
Conny Hansen, Hvedemarken 13, Tlf.30 26 28 98

Rinkenæs Frivillige Brandværn:
Kim Hansen, Hvedemarken 13, Tlf. 30 26 28 99

Rinkenæs Borger og Familieforening:
Ruth Bierbaum, Stenvej 34, Tlf. 21 32 20 19

Rinkenæs Menighedsråd:
Sognepræst Mette Carlsen, Kirkevej 4, Tlf. 20 24 95 20

Rinkenæs Skole:
Martin Lund, Nederbyvej 152, Rinkenæs, Tlf. 61 10 40 65

KFUM-spejderne i Rinkenæs:
Harm Otten, Rinkenæs Tlf.: 50 30 76 39

Vennekreds for Dalsmark Plejehjem:
Ulla Clausen, Tlf. 28 56 11 94

Børnehuset Rinkenæs:
Anders Moseholt, Stenvej 7, Rinkenæs Tlf. 22 79 52 09

Rinkenæs Vandværk
Kennet Thorsen, Sejrsvej 23, Rinkenæs Tlf. 40 55 03 13

SAMSPIL udkommer:
September, november, januar, marts og maj.

Alle artikler kan også læses på vores hjemmeside www.rinkenaes-portalen.dk under Samspil

e-mail til Samspil : info@rinkenaes-samspil.dk

Oplag: 1.400 stk.
Sats og tryk: Toptryk Grafisk

Uddrag af vedtægter for ‘SAMSPIL”

Formål:

SAMSPILS formål er at være kirkeblad for Rinkenæs Sogn samt formidler af informationer fra foreninger, institutioner, klubber og korps i Rinkenæs 5 gange om året

Medlemmer:

Alle foreninger (dog ikke politiske), institutioner, klubber og korps fra Rinkenæs Sogn kan optages som medlemmer.

Ledelse:

SAMSPIL ledes af et repræsentantskab, som består af mindst en
repræsentant fra menighedsrådet og en repræsentant fra hver forening, institution, klub eller korps der er medlem.

Økonomi:

Bladets udgifter dækkes af indtægter fra annoncer samt tilskud fra me-nighedsrådet og øvrige medlemmer efter aftale og formåen.
SAMSPIL skal kunne hvile i sig selv.

Kontingent og annoncepris fastsættes hvert år af repræsentantskabet.

Ind / udmeldelse:

Eventuelle ind og udmeldelser skal være formanden, skriftligt, i hænde
inden 1. august.

Dette for, en gang om året, at fortælle nye læsere om baggrunden og reglerne for bladet.
Tak til alle som har støttet “Samspil” både økonomisk og på anden måde. God sommer

På repræsentantskabets vegne Plys Rousing

Se vedtægterne her.