Om Samspil

Deadline for næste nummer er:
d. 1. august 2020.

REDAKTIONSLEDER:

Materiale sendes til Ruth Bierbaum på e-mail: artikler@rinkenaes-samspil.dk

KASSERER:
Kim Hansen, Hvedemarken 13, Tlf. 30 26 28 99

ANNONCEKONTAKT:
Kim Hansen, Hvedemarken 13, Tlf. 30 26 28 99
E-mail: annoncer@rinkenaes-samspil.dk

REPRÆSENTANTSKAB:

RUIF:
Conny Hansen, Hvedemarken 13, Tlf. 30 26 28 98

Rinkenæs Frivillige Brandværn:
Kim Hansen, Hvedemarken 13, Tlf. 30 26 28 99

Rinkenæs Borger og Familieforening:
Ruth Bierbaum, Stenvej 34, Tlf. 21 32 20 19

Rinkenæs Menighedsråd:
Marianne Østergård Petersen, Kirkevej 4, Tlf.: 74 65 15 50

Rinkenæs Skole:
Martin Lund, Nederbyvej 152, Rinkenæs, Tlf. 61 10 40 65

KFUM-spejderne i Rinkenæs:
Per Theilgaard, Melskovvej 12, Rinkenæs Tlf.: 20 21 60 94

Vennekreds for Dalsmark Plejehjem:
Ulla Clausen, Buskmosevej 10, Rinkenæs, Tlf. 28 56 11 94

Børnehuset Rinkenæs:
Martin Toft-Hansen, Nederbyvej 139, Rinkenæs Tlf. 27 90 82 12

Rinkenæs Aftenskole:
Ulla Larsen, Dalsmark 15, Rinkenæs Tlf. 74 65 11 87

SAMSPIL udkommer:
September, november, januar, marts og maj.

Alle artikler kan også læses på vores hjemmeside www.rinkenaes-portalen.dk under Samspil

e-mail til Samspil : info@rinkenaes-samspil.dk

Oplag: 1.400 stk.
Sats og tryk: Toptryk Grafisk

Uddrag af vedtægter for ‘SAMSPIL”

Formål:

Samspils formål er at være formidler af informationer fra foreninger, institutioner, klubber og korps i Rinkenæs 5 gange om året

Medlemmer:

Alle foreninger (dog ikke politiske), institutioner, klubber og korps kan optages som medlemmer

Ledelse:

Samspil ledes af et repræsentantskab, der udgør en repræsentant fra hver forening / institution, klub eller korps.

Økonomi:

Bladets udgifter dækkes af indtægter fra annoncer og kontingenter Samspil skal kunne hvile i sig selv.

Kontingent og annoncepris fastsættes hvert år af repræsentantskabet.

Ind / udmeldelse:

Eventuelle ind og udmeldelser skal være formanden, skriftligt, i hænde in den 1. august.

Dette for, en gang om året, at fortælle nye læsere om baggrunden og reglerne for bladet.
Tak til alle som har støttet “Samspil” både økonomisk og på anden måde. God sommer

På repræsentantskabets vegne Plys Rousing

Se vedtægterne her.