Bestyrelsesmøde d. 1. november 2021

Bestyrelsen var indkaldt for at give input til den nye bystrategi for området Rinkenæs – Gråsten – Egernsund.
Fristen er d. 10. november.
Der har herefter været et møde med Gråstem Forum og et møde d. 23. november med Sønderborg Kommune omkring dette. Her deltog repræsentanter fra vores bestyrelse, fra Rinkenæs Borgerforening, Egernsund Borgerforening og Gråsten Forum.
Det forventes at der kommer en bystrategi i løbet af 1. halvår 2022.

Der er 3 hovedoverskrifter som vi har forsøgt at give vores bud på herunder:
Byliv
Med turisme i Rinkenæs – oplevelser og service. F.eks. vore campingpladser og Benniksgaard
Små p-pladser og udsigtspunkter omkring Rinkenæs
Seværdighedsskilte til turistattraktioner som f.eks. Rapanden Rasmus
Naturcampingplads og shelter ved Gendarmstien (med udsigt over vandet) Inspirationskilde: Naturuniverset i Kollund Bænke og skraldespande langs Gendarmstien
Toiletforhold langs gendarmstien / Sandager
Thomas Dambo trold ved Gendarmstien
Trafikale forhold i byen bør forbedres Herunder Sejrsvej, Stenvej og Nederbyvej
Bosættelse – Højløkke Vi skal tiltrække børnefamilier
Aktivitets område for større børn i Gartnerslugten – interaktivt – udnyt naturen
Naturlegeplads i Gartnerslugten som f.eks. på Fanø. Populære og tiltrækker turister.
Bedre faciliteter, f.eks. redskabsrum i hallen ved skolen
Sammenhæng
Min landsby-app som vejviser til oplevelser og information
Sti rundt om Nybøl Nor Natur, vand og skov binder området sammen
Lynladere (50kW)
Superladernetværk (350kW) vil tiltrække mennesker
Mountainbike spor i vores skove
Identitet:
Egernsund: Maritimt miljø
Gråsten: Bymiljø i Gråsten. F.eks. lukke torvet for biler i sommermåneder. Hyggelig atmosfære og beværtninger
Rinkenæs: Naturoplevelser
Om 10 år OBS! De punkter vi har sat ind under Byliv og Sammenhæng danner også grundlag for de potentialer vi ser i området om 10 år. Dog yderligere til de konkrete punkter i dette spørgsmål.
Potentiale: I høj grad turisme, her bør der kigges både på mulighed for endags og længere ophold
Begrænsninger: Demografisk udvikling (mennesker fraflytter vores område)
Butiksdød i Gråsten