Generalforsamling i Rinkenæs Lokalråd

0

Tirsdag d. 10. oktober 2017 var der generalforsamling i Rinkenæs Lokalråd

Referat kan findes under lokalrådets faneblad foroven.

Der blev valgt en ny bestyrelse:
Jesper Gade Nissen, Martin Lund og Kim Hansen fortsætter,
Kristine Toft og Linnet Songest blev valgt som nye medlemmer.

Bestyrelsen konstituerer sig ved førstkommende bestyrelsesmøde

Som suppleanter blev valgt:

Ruth Bierbaum og Conny Hansen

Som revisor blev valgt:

Karna Hansen og Peter Bo Christiansen

Leave A Reply